sponsoring

Osoby zainteresowane wsparciem z naszej strony informujemy, że obecnie nabór został zamknięty. Jednocześnie informujemy, że w przypadku kolejnego naboru będziemy o tym informować na www oraz facebook`u.