zgłoszenie reklamacyjne

W celu ułatwienia zgłaszania reklamacji związanych z wykryciem wad produktu zachęcamy do skorzystania ze zgłoszenia reklamacyjnego znajdującego się w twoje konto. Dzięki temu cała procedura będzie trwała krócej.

W wyjątkowych sytuacjach prosimy o odesłanie towaru z kopią dowodu zakupu oraz pismem zawierającym:

  • dane klienta (imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz nr telefonu),
  • datę zakupu towaru,
  • opis nieprawidłowości/wadliwości towaru

Kopia lub oryginał wyżej wymienionego pisma koniecznie musi zostać wysłana wraz z reklamowanym towarem, w przeciwnym wypadku czas rozpatrywania może ulec wydłużeniu. W każdym przypadku klient odsyła towar na swój koszt na adres firmy (lub dystrybutora) za pośrednictwem Poczty Polskiej (standard lub priorytet bez dodatkowych usług). W przypadku uznania reklamacji koszt odesłania towaru zwracany jest Klientowi, i powtórne dostarczenie odbywa się na koszt firmy.