REGULAMIN

obowiązujący od: 01.01.2021 00:00:00

obowiązujący do: 31.12.2020 23:59:59

Sprzedawca:

Sklep internetowy rowerowy.com, dostępny pod adresem rowerowy.com, prowadzony jest przez INTERBIKES S.C. z siedzibą firmy Jelenia Góra, ul. Waryńskiego 12 budynek 7a. Jest zarejestrowany pod numerem NIP: 611-270-75-35, Regon: 021428227. Klienci mogą kontaktować się pod następującym adresem mailowym: ticket@rowerowy.com

Definicje

 1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na:
  • dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, w tym za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu, albo
  • odbiorze przez Klienta Towaru określonego w zamówieniu w punkcie odbioru osobistego
 3. Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:
  • a) firmę kurierską;
  • b) operatora skrytek pocztowych (paczkomat)
 4. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 5. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 6. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Panel Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Panelu Klienta.
 8. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Przedsiębiorca Indywidualny - oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 10. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
 11. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 12. Punkt odbioru osobistego - oznacza miejsce przeznaczone do wydania złożonych zamówień wskazane w korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 13. Sprzedawca - przedsiębiorca prowadzący firmę handlową pod marką rowerowy.com, korzystający z funkcjonalności i zasobów Sklepu Internetowego w celu zaproszenia Klientów do zawarcia Umowy sprzedaży.
 14. Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie rowerowy.com
 15. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży
 16. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego rowerowy.com składania zamówień, sposobów dostaw oraz płatności, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy, a także składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Interbikes S.C. prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie rowerowy.com. Do korzystania , przeglądania asortymentu, a także składania zamówień w sklepie rowerowy.com niezbędne są: komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową np. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Klienci mają możliwość korzystania z zakupów poprzez rowerowy.com dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w sklepie rowerowy.com . Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Interbikes S.C. dotyczącą konta, w każdym czasie poprzez skierowanie e-mail`a z taką dyspozycją na adres: ticket@rowerowy.com . Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których INTERBIKES S.C. jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia. Świadczenie usług w ramach Konta na rowerowy.com ma charakter bezterminowy.
 4. Wszystkie produkty oferowane w sklepie rowerowy.com są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Produkte inne niż nowe mają w sposób jednoznaczny określone to w opisie produktu.
 5. Wszystkie produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.
 6. Szczegółowe dane techniczne zawarte są w specyfikacji (opisie) produktu. W przypadku wystąpienia rozbieżności kwestie sporne związane z opisami i zdjęciami będą rozwiązywane na korzyść klienta.
 7. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. O dostępności towaru informują statusy podane przy każdym produkcie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia (w panelu klienta) i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 8. Zamówione towary,  których nie mamy w magazynie wysyłane są po skompletowaniu całości zamówienia. W przypadku zmiany lub wydłużenia czasu realizacji zamówienia, klient zostaje poinformowany o opóźnieniu w dostawie. W takiej sytuacji może zgodzić się na nowy termin dostarczenia przesyłki lub odstąpić od umowy.
  Składając zamówienie należy pamiętać, że: 
  termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + czas dostawy.
 9. Czas dostawy: przesyłki dostarczane są poprzez firmę kurierską GLS na następny dzień roboczy po wysyłce, Paczkomaty do 3 dni roboczych.
 10. Produkty w działe wyprzedaż są w ograniczonej ilości. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 11. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto, na każdy zakupiony towar wystawiany jest paragon lub na życzenie faktura VAT.
 12. Staramy się, aby zamówienia złożone do godziny 15:30 w dzień powszedni realizowane były tego samego dnia.
 13. Płatność za zamówienia realizowana jest w następujący sposób:
  • za pobraniem - gotówką kurierowi lub przy odbiorze towaru,
  • przelewem - zamówienie realizowane jest w dniu zaksięgowania przelewu na rachunku firmowym sklepu,
  • płatność kartą kredytową - za pośrednictwem firmy Przelewy 24.
  • szybki przelew bankowy Przelewy 24.
  • raty - za pośrednictwem firmy Santander Consumer Bank - szczegółowe informacje znajdują się w dziale raty.
  • raty - za pośrednictwem firmy Credit Agricole Bank Polska S.A. - szczegółowe informacje znajdują się w dziale raty.
 14. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Interbikes S.C. nie jest wiążąca i zamówienie może zostać anulowane. W tytule płatności należy podać tylko numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługi sklepu.
 15. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS oraz Paczkomatów. Koszty dostawy zaprezentowane zostały w DZIALE POMOC
 16. Klient ma zawsze prawo otworzyć paczkę w obecności kuriera. Sugerujemy sprawdzenie stanu opakowania przesyłki, a w przypadku widocznego uszkodzenia nie odbieranie przesyłki lub otworzenie przesyłki w obecności kuriera. W takiej sytuacji kurier powinien spisać protokół na podstawie którego będzie rozpatrywana reklamacja. 
  Bardzo prosimy poinformować nas o zaistniałej sytuacji, a także przesłania nam skanu/zdjęcia protokołu szkody ułatwi nam to wyegzekwowanie od firmy kurierskiej odszkodowania. Proszę jednak pamiętać, że w przypadku jakichkolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowości przedłożymy wszelkich starań aby nowy, pozbawiony wad towar pojawił się u Państwa jak najszybciej.
 17. W przypadku odbioru osobistego z magazynu Interbikes S.C. o możliwości odebrania zamówionego produktu --intance_name-- informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 10 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Zamówienie, które nie zostanie odebrane w wyznaczonym terminie zostanie anulowane.
 18. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w rowerowy.com , Interbikes S.C. zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu dostawy / płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.
 19. W przypadku złożenia zamówienia przekraczającego kwotę 5 500 PLN niezbędna jest częściowa lub pełna przedpłata. Wynika to z tego, że firma kurierska nie obsługuje usługi płatność przy odbiorze powyżej w/w kwoty.
 20. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Interbikes S.C. dotycząca zakupu danego produktu w w ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Interbikes S.C. jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest punkt odbioru z magazynu Interbikes S.C.
 21. Zamówienia klientów, którzy nie udzielają odpowiedzi na pytania pracowników sklepu (panel klienta lub korespondencja elektroniczna) przez okres 7 dni, będą uznawane za nieważne, a zamówienia anulowane.

Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

 1. Klient będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Sprzedający w ramach gestu handlowego przedłuża ten okres do 30 dni. W przypadku zakupu poprzez system ratalny prawo do zwrotu towaru bez podania przyczyny obowiązuje według terminu ustawowego czyli do 14 dni od otrzymania zamówionego produktu.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy sprzedaży w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje Towar - od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę Indywidualnego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 3. Koszt odesłania towaru do naszego sklepu pokrywa klient.
 4. Towar powinien być odesłany w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy
 5. Sprzedający zastrzega, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić tj:
  • o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę, a Klient został o tym wyraźnie poinformowany;
  • w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. montaż koła);
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • gdy dotyczy dostarczania dzienników, periodyków i czasopism, z wyjątkiem prenumeraty,
  • gdy upłynęło 14 dni od chwili odebrania przedmiotu świadczenia.
 6. Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać dane teleadresowe klienta oraz nr konta bankowego na które mamy przelać środki), może być zostać złożone w formie elektronicznej (na e-mail ticket@rowerowy.com, pisemnej, a także przy użyciu formularza dostępnego w panelu klienta).Dla Państwa wygody przygotowaliśmy formularz, który ułatwi przygotowanie dokumentacji zwrotu - dostępny jest w panelu klienta. Korzystanie z formularza nie jest obowiązkowe. Przydatne informacje na ten temat mogą Państwo znaleźć pod tym linkiem.

  Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy:

  FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  Interbikes S.C.
  ul. Waryńskiego 12 budynek 7a
  58-500 Jelenia Góra
  ticket@rowerowy.com

  Ja ........................................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer zamówienia:.............................................................................
  Data zawarcia umowy: ................................................, data odbioru towaru: .......................................................................
  Imię / nazwisko: ______________ / ________________
  Adres...................................................................................
  Data.....................................................................................
  Nr konta bankowego, na które należy przelać pieniądze: __-____-____-____-____-_____-____

Klient będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny

Klient będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny

Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania. W razie zmniejszenia wartości zwróconej rzeczy lub dostarczenia jej w stanie niekompletnym Interbikes S.C. przysługuje prawo do dochodzenia od Kupującego odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część). Zaleca się należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny chyba, że Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.W przypadku, gdy zwracana jest całość zamówienia, zwracany jest także koszt dostawy towaru do klienta, natomiast w przypadku zwrotu częściowego, zwracana jest równowartość odesłanych produktów.Bezpośredni koszt transportu zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi kupujący.Jeżeli Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi albo Przedsiębiorcy Indywidualnemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Interbikes S.C. nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

Zwrot należności Klientom

 1. Interbikes S.C. dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni w przypadku:
  • anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
  • zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej lub paczkomatów;
  • zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało odebrane z magazynu Interbikes S.C. i było uprzednio opłacone z góry;
  • uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.
 2. W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 4. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Sprzedajacy nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

REKLAMACJE

Interbikes S.C. zobowiązany jest do dostarczenia zakupionej przez Klienta rzeczy bez wad. Regulacja odpowiedzialności Sprzedającego za wady rzeczy zawarta jest w przepisach art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego. Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) lub z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi.

Gwarancja

 1. Gwarancja zwykle udzielana jest przez producenta lub dystrybutora danego towaru. W przypadku udzielenia gwarancji odpowiedzialność wobec konsumenta (nabywcy towaru) ponosi udzielający gwarancji, zwany gwarantem.
 2. W przypadku woli skorzystania z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji powinni Państwo zwrócić się bezpośrednio do gwaranta, jednak aby ułatwić Państwu możliwość skorzystania z uprawnień gwarancyjnych, oferujemy pośredniczenie pomiędzy Państwem, a gwarantem. Jednocześnie zapewniamy, że przedłożymy wszelkich starań aby pomóc w pozytywnym roztrzygnięciu regklamcji. W związku z powyższym, w przypadku towarów kupionych od Interbikes S.C., objętych gwarancją, możecie Państwo - zamiast bezpośrednio kontaktować się z gwarantem - skontaktować się z nami. Zachęcamy do do wypełnienia zgłoszenia reklamacyjnego dostępnego w Panel Klienta. Skorzystanie ułatwi komunikację oraz w znaczący sposób przyspieszy obsługę reklamacji. Dokładnie procedurę opisano w DZIALE POMOC. W przypadku uznania reklamacji koszt odesłania towaru zwracany jest Klientowi, i powtórne dostarczenie odbywa się na koszt Interbikes S.C.
 3. Proszę pamiętać, aby zaznaczyć, że chcecie Państwo skorzystać z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.
 4. W wielu przypadkach reklamację udaje się rozwiązać bez odsyłania towaru. Jednak w niektórych przypadkach nie jesteśmy w stanie odnieść się do zgłaszanej przez Państwa wady nie dysponując towarem w celu jego zbadania. W takim przypadku dział reklamacji poprosi o przesłanie towaru na nasz adres. 
  W przypadku skorzystania z naszego pośrednictwa zobowiązujemy się do przekazania towaru gwarantowi w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez nas towaru od Państwa.
 5. Po otrzymaniu przez nas towaru od gwaranta niezwłocznie poinformujemy Państwa o odebraniu przez nas towaru od gwaranta i o działaniach podjętych przez gwaranta oraz prześlemy towar na wskazany przez Państwa. Koszt odesłania naprawionego / wymienionego towaru ponosi Interbikes S.C.

Rękojmia

Ponosimy odpowiedzialność z tytułu rękojmi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
 2. W przypadku woli skorzystania z uprawnień wynikających z rękojmi zachęcamy do wypełnienia zgłoszenia reklamacyjnego dostępnego w Panel Klienta. Skorzystanie ułatwi komunikację oraz w znaczący sposób przyspieszy obsługę reklamacji. W zgłoszeniu dokonywanym w ramach rękojmi prosimy o jednoznaczne określenie czego się Państwo domagacie oraz opisanie na czym polega zgłaszana wada. Dokładnie procedurę opisano w DZIALE POMOC. W przypadku uznania reklamacji koszt odesłania towaru zwracany jest Klientowi, i powtórne dostarczenie odbywa się na koszt Interbikes S.C.
 3. Proszę pamiętać, aby zaznaczyć, że chcecie Państwo skorzystać z uprawnień wynikających z rękojmi.
 4. W wielu przypadkach reklamację udaje się rozwiązać bez odsyłania towaru. Jednak w niektórych przypadkach nie jesteśmy w stanie odnieść się do zgłaszanej przez Państwa wady nie dysponując towarem w celu jego zbadania. W takim przypadku dział reklamacji poprosi o przesłanie towaru na nasz adres.
 5. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Interbikes S.C. niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 6. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
 7. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 8. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 9. Do Państwa żądania ustosunkujemy się w terminie 14 dni, informując, czy je uznajemy czy nie. Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza, że uznaliśmy Państwa roszczenie za uzasadnione.
 10. W przypadku uznania przez nas Państwa roszczeń niezwłocznie przystąpimy do usunięcia wady w sposób przez Państwa określony.
 11. W żadnej sposób nie ograniczamy praw konsumenta wynikających z prawa obowiązującego w Polsce.
 12. Reklamacje towarów rozpatrywane są w ciągu 14 dni, w tym czasie Interbikes S.C. zobowiązuje się poinformować Klienta o uznaniu, bądź odrzuceniu roszczenia reklamacyjnego. Jeżeli sprawa będzie wymagała dodatkowych ekspertyz technicznych wykonanych przez zewnętrzne firmy termin ten może zostać wydłużony do 21 dni.
 13. W wypadku Klienta będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym koszty reklamacyjne pokrywa Sprzedawca, w szczególności koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedawcy jak i ponownego odesłania go do Klienta przez Sprzedawcę
 14. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Interbikes S.C. w ramach rowerowy.com będą rozstrzygane przez sądy powszechne.
 15. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/